دوست دارم !

 

 

دوست دارم !

مي خوام بگم تا بدوني دوست دارم

دوست دارم اين رو بدون دوست دارم

رفتن تو براي من يه درد بي تمومه

چرا رهام کردي منو ديوونه ؟

گفته بودي دوسم داري عزيزم

حالا چي شد که من واست غريبم؟

حرفاي تو اون اوّلا قشنگ بود

رنگ دلت با دل من يه رنگ بود

بهم مي گفتي مي موني تو پيشم

رفتي نگفتي بي تو من چي مي شم ؟

اگه هزار سالم بري منتظرت مي مونم

بخاطرت تا آخر دنيا تنها مي مونم

يادت مياد بهم مي گفتي عشق من مي موني ؟

حيف که نشد تو سر حرف خودتم بموني

دنبالتم ببينمت باز دوباره قشنگم

دست توي دستات بزارم بگم باهات يه رنگم

تنها خوشيم خودت بودي که رفتي

با رفتنت تموم دل خوشي هامو ازم گرفتي

قسم به اون کسي که اين عشق و به من نشون داد

اين دل من هرجا بري باهات مياد

بدون دلم از عشق تو هيچ وقت خالي نمي شه

به جاي تو تودل من هيچکسي جا نمي شه

/ 0 نظر / 4 بازدید