هوسي به نام عشق!

اون ديروزا من بودم و نگاه توبا عشق موندگارتو اون ديروزا من بودم و صداي تو با عشق بي مثال تو اون ديروزا من بودم و خيال تو با عشق بي خيال تو تو اين روزا نه من موندم نه ياد تو نه عشق موندگار تو

/ 0 نظر / 15 بازدید