قلبم از عشق تو ديگه
داره از غصه مي ميره
اين دل هميشه گريون
تو رو مي گيره بهونه
لحظه هاي بي تو بودن
انگاري تموم ني شن
کاش بيان بازم دوباره
وقت خوب با تو بودن

/ 0 نظر / 6 بازدید